lucky neko

lucky neko

lucky neko

Lucky Neko từ PG Soft là một khe video 6 cuộn, 5 hàng (với một cuộn bổ sung ở đầu cuộn 2, 3, 4 và 5) có tính năng Wilds-on-the-Way, hệ số biểu tượng mèo, Cascade và Vòng quay miễn phí . Trò chơi được chơi với 20 cược cơ bản cho 2.025 cách - 32.400 cách, mức đặt cược từ 1 đến 10 và kích thước đặt cược từ 0,01 đến 0,10.

 

Trong bất kỳ vòng quay nào, một số biểu tượng (ngoại trừ biểu tượng Wild và biểu tượng Scatter) trong các cuộn 2, 3, 4 và / hoặc 5 chiếm khoảng cách từ 2 đến 4 biểu tượng có thể có khung màu bạc xung quanh chính nó.

 

Trong bất kỳ vòng quay của trò chơi chính nào, bất cứ khi nào 1 hoặc nhiều biểu tượng Mèo xuất hiện trên guồng quay, hệ số chiến thắng sẽ được tăng lên 2 cho mỗi biểu tượng Mèo trước khi chiến thắng được thanh toán.

 

4 biểu tượng Scatter xuất hiện ở bất cứ đâu sẽ kích hoạt Tính năng Vòng quay miễn phí với 10 vòng quay miễn phí. Mỗi biểu tượng Scatter bổ sung sẽ kích hoạt thêm 2 vòng quay miễn phí. Trong bất kỳ vòng quay miễn phí nào, bất cứ khi nào 1 hoặc nhiều biểu tượng Mèo xuất hiện trên trục quay, hệ số chiến thắng sẽ được tăng lên 2 cho mỗi biểu tượng Mèo trước khi chiến thắng được thanh toán.

Message
Live Chat
Play Game
Zalo
Telegram