Golden Bank

Golden Bank

Golden Bank

"Cuồng Tranh Kim Lạc, tiền thưởng đầy ấp đang chờ bạn đấy !" Ngoại trừ Wild thưởng gấp bội, khi xuất hiện biểu tượng tiền thưởng, lập tức nhận thêm tiền thưởng, càng nhận càng thưởng, không giới hạn tích lũy, không giới hạn số ván !

Thể loại game Slot

Thời gian phát hành 2020

Bội sối cao nhất 2000X
Đặc điểm game
 

● Cách chơi nhất tuyến cực tốc tranh thưởng, Wild thành line nhận bạo thưởng, line càng nhiều thưởng càng lớn.

 

● Game tiền thưởng với ván chơi không giới hạn, thưởng không giới hạn.

 

● Game tiền thưởng xuất hiện biểu tượng Bonus, tiền thưởng Jackpot gấp bội thật tràn đầy.

Message
Live Chat
Play Game
Zalo
Telegram