Lucky Goldbricks

Lucky Goldbricks

Lucky Goldbricks

"Điểm Thạch Thành Vàng, tích lũy giá trị vàng thỏi, thắng điểm nhất kích xung thiên" sau khi vào game miễn phí, hãy chọn vàng thỏi trong Điểm Thành Thành Vàng, tiến hành 7 ván game. Nếu nhận được thêm 5 thỏi vàng Bonus, sẽ được tặng thêm ván chơi!

Thể loại game Slot
Thời gian phát hành 2020
Bội sối cao nhất 1250X
Đặc điểm game
 

● Bàn chơi 3x5, 30 line thưởng.

 

● Thu thập 5 thỏi vàng Bonus trở lên để vào Điểm Thạch Thành Vàng, thu càng nhiều vàng, số lần Điểm Thạch Thành Vàng càng tăng!

 

● Trong game miễn phí mỗi 1 Bonus Vàng Thỏi, giá trị sẽ là tổng giá trị của Vàng Thỏi trong Điểm Thạch Thành Vàng!

Message
Live Chat
Play Game
Zalo
Telegram