Chjn Shj Huang

Chjn Shj Huang

Chjn Shj Huang

"Truyền thuyết Tần Vương, bàn chơi cực lớn, 4096 line"

 Sau khi diệt trừ sẽ thay thế biểu tượng tại chỗ, line xuất hiện không ngừng, game miễn phí đồng thời thêm ván chơi và bội số thưởng, nhận thưởng không ngừng tay.
 
 
Thể loại game Slot
Thời gian phát hành 2019
Bội sối cao nhất 2000X
Đặc điểm game
 

● Bàn siêu lớn 4X6, 4096 line.

 

● phân tán đoạt bảo siêu dễ trúng, chỉ cần xuất hiện sẽ trúng thưởng.

 

● Game miễn phí tăng thêm ván chơi và bội số thưởng.

Message
Live Chat
Play Game
Zalo
Telegram