LUCKY BOLL

LUCKY BOLL

LUCKY BOLL

"Gương cầu may mắn truyền thuyết, giúp bạn gặp may"

Cầu may mắn với "Game gương cầu đặc sắc", thu thập gương cầu, điểm thưởng là tổng số gương cầu, cao nhất thưởng X1000.

Thể loại game Slot
Thời gian phát hành 2019
Bội sối cao nhất 1000X
Đặc điểm game
 

● Bàn chơi 3X5, 25 line.

 

● Ngẫu nhiên 3 gương cầu trở lên sẽ vào chế độ gương cầu toàn bàn.

 

● Game miễn phí có cơ hội xoay ra biểu tượng gương cầu X2.

 
 
 

Message
Live Chat
Play Game
Zalo
Telegram