5Dragons Fishing

5Dragons Fishing

5Dragons Fishing

Mỗi vùng nước, từ đại dương bao la đến dòng suối, thác nước hay thậm chí mỗi giếng nước đều nằm dưới sự cai quản của rồng. Truyền thuyết kể rằng Nữ Oa đã giao nhiệm vụ cho Tứ Hải Long Vương cai quản 4 vùng biển xung quanh Đông Thắng Thần Châu. Kể từ đó, Long Vương sống trong những Thủy Cung nguy nga dưới đáy đại dương.

 

Chúng ta cùng lặn xuống biển để khám phá cổ tích nào, bội số nhân lên đến 1800X

Message
Live Chat
Play Game
Zalo
Telegram